ในวันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ แอดได้เดินทางไปงาน TOP GUN  #TGR2020 ที่ทาง #TESA จัดขึ้น ซึ่งงานได้เริ่มจัดไปเมื่อวันที่ 5-11 มกราคม 2563 ในวันที่ไปถึง ในงานมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ของงานที่มีความท้าทาย และน้องวิศวะจากทั่วประเทศที่มากันเป็นกลุ่มคณะ เพื่อมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแอดอยากจะบอกว่า แอดประทับใจในความสามัคคีของน้องๆมาก และขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจาก #TESA และน้องๆทุกคน ที่มาร่วมกิจกรรม กับ #SSA_NETWORK นะคะ

TESA Top Gun Rally 2020 (ผลการประชัน และรางวัล Top Score)

#การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14

หัวข้อ: ระบบติดตามเฝ้าระวัง และจัดการสุขภาวะแก่ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป
(Health Monitoring and Management Systems for Elderly and All Kinds of People)

ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2563
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ. พะเยา
โดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับ
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
– บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom)
– สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
และเครือข่ายพันธมิตร
******
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม TGR2020 มา ณ โอกาสนี้ด้วย
#ภาคอุตสาหกรรม #และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน TGR2020 มีดังนี้

Gold Sponsor
1. บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. สำนักงาน กสทช. และ กทปส.

Silver Sponsor
1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
2. บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
3. บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด
4. บริษัท เอสที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
5. บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จำกัด

6. บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
8. บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด
9. บริษัท เคเคที เอ็มเบ็ดเด็ด ซิสเต็มส์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
10. บริษัท มัจฉา ไอที จำกัด

Bronze Sponsor
1. บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เวแอม จำกัด
4. บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5. บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
6. บริษัท โฟนนิค จำกัด
7. บริษัท แบร์คอน คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
8. บริษัท เอสเอสเอ เน็ตเวิร์ก จำกัด

ผลรางวัลมีดังนี้

* รางวัลชนะเลิศ (The Best of The Best Embedded System Developers) #ทีมขิงข่าตะใคร้ใบมะกรูด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

* รองชนะเลิศอันดับ 1 #ทีมฉุนสมุนไพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

* รองชนะเลิศอันดับ 2 #ทีมชุมนุมปืนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมType your Text สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

******Top Score on Topic:

**Hardware Programming #ทีมฉุนสมุนไพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

**Server Programming #ทีมชุมนุมปืนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**Intelligent Monitoring Systems #ทีมขิงข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

**System Integration #ทีมขิงข่า ตะใคร้า ใบมะกรูด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

**Project Management #ทีมTheRimuru (เดอะริมูรุ) จาก ม.นเรศวร (NU) #และทีมชุมนุมปืนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chula)

** Presentation #ทีมขิงข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

****** Friendship Award : #SEE-IT 2020 ม.ขอนแก่น

***** และรางวัลสมนาคุณจาก CAT Telecom สำหรับกิจกรรมในการส่งข้อมูล PM 2.5 ผ่านเครือข่าย LoRa มายัง Server จำนวนมากสุด จำนวน 2 ทีมด้วยกัน ได้แก่ #ทีมBME Ranger ม.มหิดล และ #ทีมไม่ต้องห่วงเพื่อนผมแบกเอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

และได้ส่งธงมอบให้ ม.สยาม เจ้าภาพ TGR2021

มีนักศึกษาเข้าร่วม 183 คน ชาย 151 คน หญิง 32 คน จาก 23 สถาบันการศึกษา รวม Staff และอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ร่วม 300 คน โดยภายในงานยังได้จัดพื้นที่ให้บริษัท ได้นำผลงาน มาประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน ฝึกงาน หรือไปร่วมสหกิจ อีกทั้งยังได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อการปรับ และสร้างความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย

ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกท่าน รวมถึงวิทยากร กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมประชัน ทีมงานเจ้าภาพ ม.พะเยา นักศึกษาที่มาเป็นสต๊าฟช่วยงานทุกคน รวมถึงคนที่ทำงานเบื้องหลังอีกมากมายด้วยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *