ธีการสั่งซื้อสินค้า (หน้าร้าน)

วิธีการเพิ่มข้อมูลผู้ซื้อและเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

 

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

 1.การโอนเงินผ่านธนาคาร

2.การเก็บเงินปลายทาง Cash on delivery (COD)

ชำระเงินสดให้กับพนักงานจัดส่งสินค้าของเรา เมื่อคุณได้รับสินค้า

-พนักงานโทรนัดวันเวลา เพื่อจัดส่งสินค้า

-เมื่อสินค้าจัดส่งถึงบ้าน ตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อย

-ลงลายมือชื่อ เพื่อตอบรับสินค้า

-ชำระเงินกับพนักงานส่งสินค้า